Folgend Nominatiounen hunn eis Kommissären a Schiedsrichter bei der Fiba kritt:

Our comissioners and referees were nominated for these games by Fiba: