Category:

Trauer Ă«m de Jemp Senninger

Leider ass de Jemp net mĂ©i bei eis. ZĂ«nter 1992 war hien Arbitter! Merci Jemp fir däi jorelaangt Engagement, mir halen dech a gudder ErĂ«nnerung.Eist Bäileed fir d’Famill.

Posted On :